William Fichtner

Independence Day: Resurgence (2016) – Ngày Độc Lập 2: Tái Chiến {Sub Việt | Thuyết Minh}
5
1080p

Independence Day: Resurgence (2016) – Ngày Độc Lập 2: Tái Chiến {Sub Việt | Thuyết Minh}

Bối cảnh Independence Day: Resurgence diễn ra 20 năm sau những sự kiện ở phần một. Sau khi đánh bại cuộc xăm lăng của người ngoài hành tinh, thế ...