Rose Byrne

X-Men: Apocalypse (2016) – Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse {Sub Việt | Thuyết Minh}
7
1080pUltraHD

X-Men: Apocalypse (2016) – Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse {Sub Việt | Thuyết Minh}

Apocalypse là dị nhân đầu tiên và hùng mạnh nhất của vũ trụ X-Men, đã tích lũy được rất nhiều quyền năng đột biến khác nhau, trở thành kẻ bất tử ...
X-Men: First Class (2011) – Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên {Sub Việt | Thuyết Minh}
8
1080pUltraHD

X-Men: First Class (2011) – Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên {Sub Việt | Thuyết Minh}

Bộ phim kể về nhóm dị nhân thế hệ đầu và nguyên nhân sự chia rẽ người đột biến thành hai nhóm đối địch. Một nhóm bảo vệ loài người, nhóm còn lại ...